Privacy

Interesse in een cursus? Bekijk onze actuele bezetting.

Het Digidak Vorselaar Privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op online en mobiele websites, interactieve applicaties, diensten en producten (afzonderlijk een “Dienst” en tezamen “Diensten”) die verwijzen naar dit Privacybeleid en die binnen België worden aangeboden door of voor Digidak Vorselaar (tenzij een ander beleid is voorzien bij een bepaalde Dienst, website of applicatie, in welk geval een dergelijk afwijkend beleid bepalend is).

Het Privacybeleid geeft aan hoe we de informatie gebruiken die u ons verstrekt of die we anderszins verzamelen via uw gebruik van de Services. Lees het Privacybeleid goed door. Door gebruik van één van de Diensten geeft u aan dat het Privacybeleid van Digidak Vorselaar heeft gelezen, accepteert en er mee instemt, zoals die staan vermeld in het Privacybeleid en eventuele andere van toepassing zijnde voorwaarden.

Het is mogelijk dat dit Privacybeleid na verloop van tijd wordt gewijzigd. We zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen. Voor wijzigingen aan het Privacybeleid die wij beschouwen als grootschalige, zullen we gedurende enige tijd een mededeling doen op de website. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van de Diensten zal betekenen dat u akkoord gaat met de wijzigingen en het bijgewerkte Privacybeleid. Het Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2015.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het algemeen kan u deze website gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s verzoeken wij u echter om persoonsgegevens mee te delen.

De gegevens die wij verzamelen zijn vermeld op de betreffende pagina’s van deze website en kunnen het volgende omvatten:
– uw naam en contactgegevens, met inbegrip van uw post- en e-mailadres, uw fax- en telefoonnummer(s);

Sommige gegevens die wij verzamelen worden beschouwd als persoonsgegevens, zijnde gegevens die op u betrekking hebben en op basis waarvan u geïdentificeerd kan worden. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, of seksuele geaardheid.

Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, met inbegrip van: wanneer u ons deze gegevens verstrekt via deze website; en wanneer u ons belt of met ons contact neemt via een andere weg dan deze website.

Wij kunnen uw persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen, combineren met informatie die u ons op een andere wijze verstrekt of die derden ons verstrekken. Wij kunnen die informatie bewaren in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode die bij een eventuele overeenkomst of bij wet is voorzien.

Wij verzamelen geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

Wat met anonieme gegevens?

Wanneer u deze website bezoekt, kunnen wij automatisch technische informatie (op basis waarvan u niet kan worden geïdentificeerd) verzamelen. Een voorbeeld is de domeinnaam van een andere website die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Deze gegevens, die automatisch door uw browser worden meegestuurd, worden niet verzameld of opgeslagen. Anonieme of generieke gegevens op basis waarvan u niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, worden niet beschouwd als persoonsgegevens en vallen daarom buiten het toepassingsgebied van dit beleid.

Wat met gegevens met betrekking tot minderjarigen?

Wij moedigen alle ouders en voogden aan om hun kinderen te leren hun persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier aan te wenden als ze deze website bezoeken. Wij verzamelen niet intentioneel (via onze website of anderszins) informatie die betrekking heeft op of afkomstig is van een minderjarige, behalve als wij daarvoor de toestemming hebben gekregen van één van de ouders of van de voogd van de minderjarige. Als ons ter kennis wordt gebracht dat een bezoeker van onze website een minderjarige is, die deze website gebruikt zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd, zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om zo spoedig mogelijk alle door de minderjarige verstrekte gegevens te verwijderen en om u te garanderen dat deze gegevens niet aan derden worden meegedeeld of door ons worden gebruikt (voor direct marketingdoeleinden of anderszins). Het is belangrijk dat u ons onmiddellijk informeert wanneer u kennis heeft gekregen dat een minderjarige via onze website persoonsgegevens heeft verstrekt (zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd). U kunt met ons contact nemen door gebruik te maken van één van de kanalen zoals vermeld bij het begin van dit beleidsdocument.